Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Τόπος Συνεδρίου

Divani Caravel

Αίθουσα Ιλισσός
Divani Caravel Αθήνα

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
16121 Αθήνα – Ελλάδα
Τηλ. +30 210 7207000
Φαξ. +30 210 7236683