Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής

9 – 11  Φεβρουαρίου 2018

Τόπος

Ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα).

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Για πληροφορίες επισκεφθείτε: www.crisis-management2018.eu

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)

Oι εργασίες θα βρίσκονται αναρτημένες σε ειδική οθόνη plasma καθ΄όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Εγγραφή

Η εγγραφή του Συνεδρίου είναι δωρεάν.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης – Μοριοδότηση

Στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, εφόσον έχουν
παρακολουθήσει το 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος, με έλεγχο μέσω συστήματος barcode.

Χορηγούνται μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου
mastermind-logo

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr