Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας

Περίληψη εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία για την υποβολή περίληψης εργασιών έληξε.
Όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν υποβάλει περίληψη, θα λάβουν σχετική ενημέρωση.